Kvalitetssäkring.

Våra Kvalitetskrav på alla Guider i Guidepoolen.


1. Lag och ordning
Våra Guide och Instruktör följer alla de lagar och regler som gäller inom verksamheten där de är aktiva.

Fiskereglerna som gäller i de vattnen som används för verksamheten skall följs och som Fiskeguider och Instruktörer agera vi som föredöme.  

2. Ekologisk grundsyn
Våra Fiskeguider och Instruktörer agerar för ett Ekologisk hållbart fiske.

Vi har tydliga fiskeregler för våra gäster som gäller i våra verksamheter.

Som Fiskeguider och Instruktörer så jobbar vi aktivt med fiskevård på olika sätt.

3. Mottagning och Service
Som Fiskeguider och Instruktörer i Fishingguide In Sweden håller vi hög servicenivå på vårt arbete med våra gäster.

All information som vi lägger ut håller hög kvalitet.

Vi svarar på förfrågningar på ett seriöst och proffsigt sätt inom 24 timmar.

4. Produkter och Marknadsföring
De produkter som vi säljer är av hög kvalitet och har ett profsessionellt upplägg.

Ni skall kunna hålla allt som ni lovar i er marknadsföring.

5. Nätverk
Vi alla jobbar aktivt i olika nätverk för att stärka och utveckla fisketurismen i landet till det bättre.

6. Fångstinformation
Som Fiskeguide för vi Fångststatestik för vår verksamhet på bästa sätt i våra vatten.

Vi jobbar aktivt med att få fram bra bilder på våra gäster och deras fångster.

7. Bilder
Vi är noga med att ha rättigheterna att använda alla bilder som vi använder för vår marknadsföring.

Vi arbetar aktivt för att förbättra vår bildbank för vår verksamhet som vi driver.

8. Lokal Förankring
Vi Fiskeguider och Instruktörer sträva efter att stödja den lokala marknaden och nätverken i våra olika områden.

9. Älvräddarna
Minst 100kr/guide/år av Fiskeguidernas och Instruktörernas medlemsavgifter går direkt till Älvräddarna och dess viktiga arbete med våra vatten.

Är ni Fiskeguide eller Instruktör och vill synas i detta nätverk så måste ni följa våra kvalitetskriterier och värna om yrkets kvalitet och seriositet!


(De guider som INTE förljer dessa kriterier har jag rätten att utesluta ur Guidepoolen utan ersättning)

 

Älvräddarna